ČLENSKÉ POPLATKY

Každý člen TJ je dle platných stanov povinen do konce března daného roku uhradit členský příspěvek. Platbu lze provést na výroční valné hromadě, schůzi oddílu, osobně u jednotlivých vedoucích oddílů a předsey TJ. Nově lze členský příspěvek uhradit i bankovním převodem na TJ Sokolu Všemina z.s. - č.ú. u FIO banky je: 2000432064/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte, za koho je příspěvek uhrazen a oddíl.

Výše příspěvku na rok 2018 je pro osoby mladší 18 let 100 Kč a osoby starší 18 let 200 Kč.

Na valné hromadě v roce 2018, bylo odsouhlaseno navýšení příspěvků u dospělých osob. Nově tak od roku 2019 bude výše členského příspěvku pro osoby mladší 18 let 100 Kč a osoby starší 18 let 500 Kč.

Ti, kteří členské příspěvky neuhradí včas, budou z členské základny na daný rok vyřazeni.

Pro nové členy, platí povinnost nejdřive se dhodnout na členství s konkrétním vedoucím oddílu. Ten si pro potřeby vedení členské základny vyžádá rodné číslo (potřebné pro žádosti o dotace a řádné vedení členské základny).

Zaplacením příspěvku nevzniká automatický nárok na členství. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor na základě přihlášek předložených jednotlivými vedoucími oddílů.

Fakturační údaje

TJ Sokol Všemina z.s.

Všemina 299

763 15 Slušovice

IČ: 46276122

ID FAČR: 7240721